Verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelse för 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 blev ett tufft år när flera föreningar tvingades lägga ner då verksamheten i stort sett uteblev, men 2020 blev också ett digitaliseringens år och ett år då kreativiteten flödade på sina håll.

Den digitala träningsutmaningen Korpen Challenge blev en succé, ett antal föreningar introducerade onlineträning, vi fick se inspirerande filmer på Instagram under hashtaggen #hemmamotion och det hölls för första gången ett digitalt förbundsmöte.

En digital utmaning bjöd också Korpen Umeå på med sin idé BräntEverest. Genom att bestiga Bräntbergsbacken ett antal gånger nådde deltagarna upp till Mount Everest. Under 2021 lanseras projektet MittEverest som kommer bidra till att fler människor kommer få möjligheten att bestiga världens högsta berg på sin ort.

Läs Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet verksamhetsberättelse 2020 som digital upplaga.

Läs Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet verksamhetsberättelse 2020 som PDF.

Verksamhetsberättelse för 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under 2019 gungade det till lite för vår 75-åriga organisation. Det blev inte lika självklart att vi kan räkna med de statsbidrag vi tidigare fått. Vårt uppdrag som motionsidrottsförbund är dessutom inte lika unikt i den stora idrottsfamilj vi tillhör och flera andra förbund har börjat satsningar på motionärsnivå.
Det gångna året blev därför ett år med nytänkande och reflektioner över hur 20-talets Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet ska fortsätta utvecklas.

Läs Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet verksamhetsberättelse 2019 som digital upplaga.

Läs Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet verksamhetsberättelse 2019 som PDF.

Hitta din aktivitet
eller dra igång något eget.