Barngympa i Karlstad

Barngymnastiken är varierande och lekfull och utgår från barnens individuella förutsättningar. Passen bygger på rörelseglädje och kunskap om barns motoriska utveckling. Syftet är att ge en allsidig träning och att stärka barnens motorik och koordination under leksamma former. Korpen har i huvudsak aktiviteter för medlemmar som är från 13 år och uppåt. Men vissa föreningar har även aktiviteter för barn under 13 år och i just de fallen är föreningen dubbelansluten till både Korpen och det Specialidrottsförbund (SF) som aktiviteten hör ihop med.
KURSER/TILLFÄLLEN:

Barngympa | Öppen aktivitet Kronoparken

Datum

23 maj 2022

Tid

17:00-18:00

Tränare: Wictor Gullström, Dennis Jansson, Johan Ljungkvist

Barngympa | Öppen verksamhet Kronoparken

Datum

14 feb - 23 maj 2022

Tid

Måndagar 17:00 - 18:00

Barnygmpa i Kronoparkens gymnastiksal, tillsammans med 2-3 ledare och föräldrar. För barn från 4 år

Tränare: Wictor Gullström, Johan Ljungkvist, Dennis Jansson

Barngympa | Lek och Rörelse Herrhagen

Datum

23 maj 2022

Tid

18:00-19:00

Tränare: Nellie Andersén, Tindra Jonsson

Barngympa | Lek och rörelse, Herrhagen, 4-6 år

Datum

21 feb - 23 maj 2022

Tid

Måndagar 18:00 - 19:00

Vi leker, bygger hinderbanor, tränar koordination och balans och låter barnen vara med och önska visst innehåll kommande tillfälle.

Nu tar vi betalt för hela terminen som vanligt.

Tränare: Nellie Andersén, Tindra Jonsson