Antidoping

Allt bruk av dopingmedel är oacceptabelt inom Korpen Göteborg. 

  • Det är fusk att dopa sig.
  • Det är farligt att dopa sig.
  • Det skadar idrottsrörelsens trovärdighet.
  • Att hantera eller inta förbjudna preparat är enligt svensk lag förbjudet.

Målet med idrottsrörelsens antidopningsarbete är att tillförsäkra alla idrottsutövare dess självklara rätt att delta och tävla i en idrott fri från doping. För att nå målet förs kampen mot doping med olika medel på alla nivåer inom idrotten.

Korpen Göteborg agerar mot all form av doping. Idrottens dopingregler gäller globalt på en ganska detaljerad nivå. Det är The World Anti-Doping Code (WADC) som är det regelverk all världens idrotter och länder ska följa. Under världsantidopingskoden finns ett antal standarder som också är tvingande regler.

Läs mer om antidoping här