Tävlingsbestämmelser fotboll

Reviderade 20220312

Spelregler för 7-mannafotboll i Korpen Göteborgs Motionsidrottsförening

Matchernas spelas efter Svenska Fotbollförbundets officiella tävlingsbestämmelser och reglemente för 11-mannafotboll, med följande undantag och förtydligande i regler Korpfotboll 2022 och tävlingsbestämmelser 2022.

Dessa tävlingsbestämmelser och regler gäller inom Korpen Göteborgs Motionsidrottsförening (nedan kallat Korpen Göteborg).

Medlemskap

För att få delta i en aktivitet som är arrangerad av Korpen Göteborg krävs ett giltigt medlemskap. Medlemskapet kostar 100 kr för 12 månader och köps via Korpens IT-system (nedan kallat KIT).

Ålder

Samtliga fotbollsspelare i Korpen Göteborg ska vara minst 15 år fyllda för att delta.

Försäkring

Medlemsavgiften inkluderar en försäkring hos Folksam. För att försäkringen ska gälla är det ett krav att du som spelare registrerar dig som medlem i Korpen Göteborg. Läs mer om försäkringen

Spelarregistrering och laguppställning

Samtliga spelare måste vara registrerade för det lag de representerar för att få delta i match. Spelarna måste också vara uppsatta på laguppställningen för den aktuella matchen. Lagledaren ansvarar för att bjuda in spelare till sitt lag och sätta upp rätt spelare på laguppställningen till varje match. Detta görs via KIT.
Domaren kontrollerar innan match att laguppställningen är ifylld och att den innehåller tillräckligt många personer för att laget ska kunna spela matchen. Domaren kan också behöva kontrollera om spelare innehar medlemskap.

Vid tveksamheter kring en spelares ålder i ungdoms- eller oldboysklassen måste spelaren kunna bevisa sin ålder. Kan inte åldern bevisas har spelaren ej rätt att delta i matchen.

Obegränsat antal avbytare får användas så länge de finns med i laguppställningen.

Ändringar/tillägg av spelare får ske när som helst under pågående säsong men en ny spelare måste registreras i laget innan denne deltar i match. Om en spelare ej har ett giltigt medlemskap eller ej är uppförd på laguppställningen till den aktuella matchen förlorar laget matchen på walkover.

Matchboll

Båda lagen ansvarar för att ha med matchboll. Det bör också finnas reservboll om matchbollen går sönder eller skjuts bort. Lagen tar med egna bollar för eventuell uppvärmning.

Resultatrapportering

Ansvariga ledare i hemmalag och bortalag ansvarar att slutresultatet blir registrerat i IT systemet KIT direkt efter spelad match.

Walkover

Om ditt lag inte kan spela en match skall detta meddelas senast kl.12 samma speldag. Om besked meddelas efter kl.12 bestämmer motståndarlaget om det blir omspel eller vinst på WO. Blir laget tvungen att lämna walkover ska detta meddelas i god tid till domaren och motståndarlaget. Detta görs via telefon/sms/mail. Att lämna walkover är förknippat med en walkover-avgift. Avgiften finns för att täcka kostnader för domare och plan/hallhyra. Eftersom domaravgift och plan/hallhyra varierar i våra idrotter så varierar även storleken på walkover-avgiften mellan idrotterna.

För att veta vad som gäller för respektive idrott, titta under Aktiviteter.

Ett lag får, mot avgift, lämna två walkover under en säsong. Om laget lämnar walkover en tredje gång tas laget normalt sett bort från fortsatt spel vilket leder till lagets alla resultat annulleras och tabellen räknas om. Det är dock alltid tävlingsledningen som tar beslut om eventuell uteslutning av lag.

Att lämna walkover utan att meddela motståndare och domaren i tid innebär en förhöjd walkover-avgift. Walkover måste lämnas senast två timmar innan match.

Försenad matchstart

Är något av lagen försenade ska domaren förkorta speltiden. Efter 10 minuter har domaren rätt att tilldöma seger på walkover för det lag som finns på plats.

Utebliven domare

Om domare inte finns på plats till matchstart ska matchen spelas ändå. Om någon utomstående ej kan tänka sig att döma matchen ska en domare från något av lagen utses. Förslagsvis delas domaruppdraget upp så att ena laget dömer halva matchen och det andra laget dömer andra halvan.

Försenad domare

Om domaren kommer efter matchstart betalar lagen endast ett halvt arvode för domarens insats. Har en annan domare påbörjat att döma matchen har domaren rätt att döma klart den. Har matchen börjat spelas utan domare är det upp till lagen att bestämma om de vill att domaren tar över eller om de vill spela vidare utan domare.

Fair Play

Korpen Göteborg jobbar aktivt med Fair Play. Vi är en idrottsförening för motion och välbefinnande och detta ska genomsyra all vår verksamhet – från träningar till seriespel och cuper.

Inför alla matcher i våra idrotter samlar domaren/domarna samtliga spelare och pratar lite kort om vad som gäller på planen. Sedan hälsar spelarna på varandra.

Vi har nolltolerans mot svordomar, könsord, hot etc. Följande bestraffas med grov utvisning:

 • Att skrika könsord riktade mot spelare, ledare, domare eller publik (ej riktat könsord bestraffas med lindrig utvisning)
 • Att använda kränkande ord mot spelare, ledare, domare eller publik
 • Att skrika svordomar riktade mot spelare, ledare, domare eller publik
 • Att använda smädelser eller hot riktade mot spelare, ledare, domare eller publik

Läs mer om Fair Play

Bedömmningsnämnd

Vid grova förseelser i Korpen Göteborgs aktiviteter tar bedömmningsnämndens beslut om eventuell påföljd/bestraffning. Bedömmningsnämnden hanterar även alla tävlingsärenden inom föreningen. Bedömmningsnämndens beslut kan överklagas till Korpidrottsnämnden, detta måste ske skriftligen senast tre veckor efter att beslutet fattats. Läs mer här.

Grova förseelser

Vid grova utvisningar måste spelaren/ledaren eller lagkaptenen/lagledaren kunna uppge personens namn och personnummer. Om så ej sker har domaren rätt att avbryta matchen. Laget som ådragit sig den grova utvisningen är avstängt från vidare spel till dess att spelarens namn och personnummer kommit bedömmningsnämnden tillhanda. Om namnet ej inkommit inom 14 dagar är laget uteslutet ur serien.

En grov utvisning innebär dessutom en straffavgift för laget på 300-800 kr.

Vid rött kort/grovt matchstraff/matchstraff 3 får laget ej ersätta den utvisade spelaren/ledaren som å sin sida ej får vistas vid planen utan måste lämna spelplatsen. Ett lag kan drabbas av röda kort/grova matchstraff såväl före som efter matchen. Domaren har med andra ord rätt att anmäla händelser som inträffar från det att laget anländer till arenan tills dess att de lämnar densamma. Allt för att stävja dåligt uppförande och t.ex. hot mot domare eller motståndare.

Om ett lag drar på sig upprepade grova utvisningar kan laget bestraffas med poängavdrag, böter eller uteslutning ur serien. Ett lag kan även uteslutas om det betett sig på ett sätt som är till skada för föreningen.

Avstängning

Avstängning på 1-7 matcher innebär att spelaren/ledaren ifråga är avstängd från den idrott spelaren utfört förseelsen. Avstängningen gäller samtliga lag som spelaren/ledaren är aktiv i. 

Avstängning på 8 matcher eller mer innebär att spelaren/ledaren ifråga är avstängd från all verksamhet inom Korpen Göteborg.
Om en spelare blir avstängd får denne heller inte medverka som ledare under avstängningen.

Nekande till anmälan/medlemskap

Korpen Göteborg har rätt att neka ett lag deltagande i seriespel om laget ifråga betett sig illa under tidigare säsong/säsonger.

Korpen Göteborg har rätt att neka en person medlemskap om personen uppfört sig på ett sätt som är till skada för föreningen.

Avbruten match p.g.a. yttre omständigheter

Det är domaren som tar beslut gällande om matchen behöver avbrytas på grund av t.ex. vattensjuk plan, åska eller att belysningen slocknar.

 • om matchen avbryts när mindre än 2/3 av matchen har spelats blir det omspel.
 • om matchen avbryts när mer än 2/3 har spelats spikas resultatet som slutresultat.

Det är Korpen Göteborg som tar det definitiva beslutet angående omspel/slutresultat. Vid avbruten match p.g.a. osportsligt uppförande av ena eller bägge lagen tar bedömningsnämnden beslut gällande resultat.

Lag som lämnar planen

Lämnar ett lag planen innan matchen är färdigspelad förlorar de matchen på walkover.

Lag som utgår

När ett lag utgår/utesluts ur en serie annulleras lagets resultat och tabellen räknas om.

Protest

Protest skall mailas till Korpen Göteborg senast en vecka (senast 7 dagar) efter spelad match och innehålla de skäl som den grundar sig på. En administrationsavgift om 500 kr tas ut vid inlämnad protest. Om protesten bifalles avskrivs administrationsavgiften. Alla inkomna protester behandlas av Korpen Göteborgs bedömmningsnämnden.

Matchflytt

Om ditt lag inte kan spela en match skall detta meddelas senast kl.12 till domare, motståndarlaget och sist Korpen Göteborg som noterar matchändring. Korpen Göteborg kan inte hjälpa till med matchflytt under säsongen. Om ett lag önskar flytta en match så kontaktar ni andra lag i serien och byter speltider med varandra. En annan möjlighet är att själva hyra plantid via Idrottsförvaltningen eller privat aktör. Observera att alla berörda lag måste godkänna matchflytten. Kom ihåg att meddela Korpen Göteborgs kansli vid eventuell matchflytt. En flyttad match får ej spelas efter sista ordinarie omgång.

Bangers, bengaler och annan pyroteknik

Bangers/knallskott och bengaler är förbjudna på idrottsevenemang, så även i Korpen Göteborg. Bedömningsnämnden tar beslut om lagen eller lagens supportrar har misskött sig.

Supportrar

Laget är ansvarigt för sitt lags supportrar. Domaren har rätt att avvisa supportrar och ledare från planen/hallen. Bedömningsnämnden tar beslut om ett lags supportrar har misskött sig.

Otillåtna lagnamn

Korpen Göteborg förbehåller sig rätten att neka lagnamn som ej är förenliga med Korpens värdegrund.

Alkohol- och rökförbud

Alkoholförtäring och rökning är förbjuden innan och under match samt på planen/idrottsplatsen/i idrottshallen. Domaren har rätt att avvisa spelare som är påverkade av alkohol eller narkotika.

Tabeller

I Korpen Göteborgs serier avgör dessa faktorer lagens placering i tabellen:

 1. Poäng
 2. Målskillnad
 3. Gjorda mål
 4. Antal vinster
 5. Inbördes möten