Bedömningsnämd

Korpen Göteborgs bedömningsnämd består av en kommité.  Kommitten har mandat från styrelsen att ta beslut i tävlings- och bestraffningsärenden inom alla idrotter i föreningen. Kommittén träffas 1-2 gång/månaden och deras beslut skickas ut via mail till både anmälaren (domaren), den anmälde spelaren och lagledarna i de två lag som spelade matchen. 

Vad vi förväntar oss från domarna

Alla grova förseelser ska anmälas till bedömningsnämd. Med grov förseelse räknas direkt rött kort i fotboll, matchstraff 2 i innebandy och grovt matchstraff i rinkbandy. Lindriga utvisningar (två gula kort, ej riktat könsord i fotboll eller matchstraff 1 i innebandy) ska inte anmälas utan där får spelaren bara en matchs automatisk avstängning. Om domaren inte skriver en anmälan kan hen bli avstängd under en tid från att döma.

Incidenter där lag eller spelare betett sig illa men som inte så pass grovt att det är anmälningsbart ska rapporteras till den ansvarige för respektive idrott. Detta för att kunna meddela laget att detta uppförande inte är förenligt med Korpens värderingar samt för att kunna skicka ut en matchkontrollant. Vi tror mycket på detta sätt att arbeta för att minska antalet allvarliga incidenter.

Blanketten för Anmälan om grov förseelse hittar du här

En anmälan per anmäld spelare, är två spelare anmälda måste två blanketter fyllas i. Om du som domare behöver hjälp med att fylla i en anmälan, vänligen kontakta respektive lagidrottsansvarig på kansliet.

Tack för er hjälp för att få ett bättre klimat på våra planer!