Nedan finner du våra allmänna villkor

Personuppgifter

Du ansvarar för att de uppgifter du angivit vid anmälan är korrekta. Vårt medlemssystem uppfyller de krav som finns gällande GDPR. Vill du veta mer kan du läsa vår Integritetsskyddspolicy eller besöka vår sida om hur föreningen behandlar dina personuppgifter enligt GDPR.

Köpvillkor

Träningskort och medlemskap kan ej överlåtas, de är personliga. Ångerrätt gäller i 14 dagar från det att du gjort ditt köp, förutsatt att köpet gjorts på hemsidan. 

Vi erbjuder olika alternativ på träningskort, prata med kansliet eller se vår hemsida för mer information.

Observera att årskortet på Korpen som betalas via autogiro kan avslutas när som helst men löper hela avtalstiden ut. Efter bindningstidens slut löper ditt avtal på en månad i taget. Träningskortet kan sedan endast avslutas per hel kalendermånad och uppsägning måste ske minst 30 dagar innan träningskortet ska sluta att gälla.

Avtalet är bindande. Detta innebär att du är anmäld och är skyldig att betala även om du inte deltar i den aktivitet som du har anmält dig till.

Vi tillämpar åldersgräns på vatten och hallpass för vuxna på minimum 15år och i gymmet gäller 18år.

Betalning

I din anmälan anger du själv hur du vill betala. Du kan välja att betala med kort, Swish, faktura eller autogiro ( gäller enbart årskort).

Fakturan skickas till den e-postadress som du angivit. Du ansvarar själv för att läsa dina mail och hålla koll på om fakturan hamnar i mappen Skräppost. 30 dagar efter fakturan kommit dig tillhanda ska den vara betald, annars skickas en påminnelse via e-post inklusive påminnelseavgift.  Om fakturan inte betalas trots två påminnelser går den till inkasso. Om anmälan gäller ett lag kommer laget tas bort från fortsatt spel.

Betalningsalternativ:

Bankgiro: 5260-6423                  Märk med namn, datum och tid

Swish: 1236359772                     Märk med namn, datum och tid

Tänk på att när ni swishar MÅSTE ni kontakta kansliet så vi kan lägga in det manuellt då det inte sker automatiskt.

Medlemsavgift

Medlemsavgift är obligatoriskt för alla oavsett vilket sätt man är aktiv inom Korpen. Undantag är vid köp av Engångsbiljett. Medlemsavgiften betalas kalendervis, 12 månader och innebär bland annat att du är försäkrad när du tränar hos oss.

Bokningsvillkor

Överlåtelse                                  

Träningskort återköps ej och kan ej överlåtas, de är personliga.

Sjukdom

Vid sjukdom kan hela eller delar av avgiften betalas tillbaka. Läkarintyg krävs och detta ska uppvisas för Korpen Gotlands kansli, det är datumet på läkarintyget som gäller vid återbetalning eller framskjutning av den återstående delen av träningskortet eller kursen.

Närvaro / avbokning av pass

Om du köper en kurs har du din plats i gruppen hela terminen och väljer själv när du utnyttjar din plats.

Har du köpt bokningsbart pass och får förhinder och inte kan delta ska du avboka dig från passet i KIT (Korpens IT-system) senast 2 timmar innan, för att göra platsen tillgänglig för våra andra medlemmar. Glömmer du att avboka ditt pass i tid dras det en gång på ditt kort (gäller enbart klippkort).

OBS Har du vid tre tillfällen glömt att boka av ditt pass i tid spärras ditt kort för vidare bokning. Bokningsspärren kan hävas genom att betala en bokningsspärr på 200 kronor i Kansliet. 

Bokning kan göras tidigast 7 dagar innan passet och senast 1 timme innan passet.

Byta grupp

I den mån det finns plats och är möjligt kan du byta grupp. Kontakta då kansliet. Skiljer sig priset mellan grupperna betalar du mellanskillnaden.                    

Schemaändringar och inställda pass

Vi reserverar oss för att eventuella ändringar i schemat kan ske under terminens gång. I sådana fall utökas terminen så att antalet träningstillfällen blir lika många som utlovats från början. Om ett pass inte får tillräckligt många anmälningar inom de två första veckorna på terminen kan det ställas in. I sådana fall betalas hela anmälningsavgiften tillbaka till dig.

Prova på

Du får prova på kostnadsfritt en gång men detta måste förbokas.

Medlemsförsäkring

För att kunna anmäla sig till våra aktiviteter måste du inneha att giltigt medlemskap hos Korpen Gotland. Därmed är du också försäkrad på vägen till och från aktiviteten du är anmäld till.

Ansvar

Du förbinder dig att läsa och ta del av den information som Korpen Stockholm skickar ut till dig gällande den verksamhet som anmälan gäller. Du är också skyldig att se till att dina kontaktuppgifter är korrekta.

Stöld och förstörelse

Vi stöld eller avsiktlig skadegörelse på anläggningen eller dess inredning eller ägodelar samt andra medlemmars ägodelar, förbehåller sig Korpen Gotland rätten att dra in medlemskapet utan ersättning samt att upprätta en polisanmälan.

Korpens policydokument

GDPR

Korpen Sverige policy

Korpens dopingpolicy

Nyhetsbrev och inbjudningar

När du anmäler dig till Korpen Gotlands verksamhet accepterar du även att du får nyhetsbrev och inbjudningar via epost.

Kontakta Kansliet