Enligt föreningens stadgar skall årsmötet genomföras senast den sista mars varje år.

Alla medlemmar (100 kr medlemsavgift/12 månader) har rösträtt på årsmötet och möjlighet att skriva motioner. För medlemmar under 13 år har målsman möjlighet att rösta i barnets namn.

Föreningsdemokrati

Du som medlem kan skriva en motion till föreningen; om den antas på årsmötet kan den också vandra vidare till Korpen Stockholms läns distriktsförbund (SDF) och/eller Korpen Riks- Svenska Motionsidrottsförbundet (SF). Den kan även hamna i idrottens riksdag (RF-Stämman), idrottens högsta beslutande organ.

Du kan läsa mer om vad som gäller i förbundets stadgar.

Att skriva en motion

  1. Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om.
  2. Skriv vad ärendet handlar om.
  3. Avsluta motionen med att själv föreslå ett beslut som du tycker att årsstämman ska ta.
  4. Skriv under dokumentet med ditt namn.
  5. Mejla styrelsen, posta till föreningens kontor i Subtopia (Alby) eller lämna personligen din motion till styrelsen/personal/i brevlådan på Subtopia.

Använd gärna föreningens mall för att skriva motioner där också mer detaljerade instruktioner finns med. Ladda ner den som PDF.

Mejl styrelse