Hur det hela började i Sverige

Träningsvärk sedan 1912

Korpen Huddinge Botkyrkas historia

Korpen Huddinge Botkyrka startade den 1 november 1962, med bordtennis. Två lag Sj bygg och Gjestvang var först ut.

Den 14 november 1962 fick man ett anslag på 250:- från Svenska Korporationsidrottsförbundet som startbidrag.

Den 27 november anmälde sig Huge, Sj, Polisen och Vårby Brandkår till den första korphockeyturneringen i föreningen.

Sedan den dagen har det rullat på. Som mest eller bäst hade föreningen 16 sektioner på slutet av 70-talet. Under 70- och 80-talet var Korpens insats i samhället minst lika viktigt som idag, då med bra samhällsstöd lokalt, men i takt med att samhällets resurser minskat och behoven av prioriteringar ökat, har Korpens medlemmar tagit ett allt större ansvar för den ekonomiska delen av verksamheten.

Idag har Korpen Huddinge Botkyrka många sammarbetan med bland andra Botkyrka kommun och bostadsbolag för att främja medborgarnas hälsa.

Vi finns på flera platser i Botkyrka och Huddinge med aktiviteter för alla åldrar. Kom och var med du också.