Allmänna köpevillkor

Dessa köpevillkor är anpassade för försäljning på Internet (distanshandel). Korpförening Huddinge Botkyrka (organisationsnummer: 812800-1032) är den säljande parten. Du (kunden/medlemmen) är den köpande parten. Villkoren i detta avtal är anpassade för försäljning till privatpersoner som fyllt 16 år samt företag med hemvist i Sverige och vid försäljning av varor/tjänster. Hos oss kan du som kund/medlem enkelt lägga en order/göra en anmälan på http://korpenhb.zoezi.se

Villkor för köp som avviker från tvingande lagstiftning är utan verkan i den mån avvikelsen inte är till förmån för kunden/medlemmen.

Priser och avgifter

Priser anges i svenska kronor (SEK) exklusive mervärdesskatt (moms) enligt gällande lagstiftning för ideella föreningar. Korpförening Huddinge Botkyrka är en ideell förening och därav ej momspliktiga. Avgifter för frakt och betalning kan tillkomma.

Betalningsvillkor faktura

Faktura kan ställas ut till företagskunder och, i särskilda fall, till privatpersoner med fullständiga faktureringsuppgifter. Faktura i samband med köp finns att hämta digitalt på ”Mina sidor”. Kredittiden är 30 dagar från fakturadagen. Om du som kund/medlem inte betalar din faktura eller betalar för sent skickas det ut en påminnelse per e-post 10 dagar efter förfallodatum med tillkommande påminnelseavgift på 60 kr. En andra påminnelse skickas 30 dagar efter förfallodatum. Det tillkommer dröjsmålsränta på det förfallna beloppet (8%) vid varje påminnelse. Om betalningen inte inkommer efter andra skickad påminnelse kan fordran komma att överlåtas till inkassobolag eller inkassohantering.

Ångerrätt vid köp av idrottsevenemang

Vi informerar dig om att ångerrätten inte gäller för köp av idrottsevenemang eller kulturevenemang.

Det innebär att när anmälan/betalning är gjord är den bindande. Erlagd avgift återbetalas ej.

Det finns undantag då ångerrätten inte gäller.

  • Kulturevenemang och idrottsevenemang. Alla undantag gällande ångerrätten kan du läsa om i distansavtal och avtal utanför affärslokaler HÄR.
  • Det är inte tillåtet att deltaga i våra arrangemang i någon annans namn än ditt eget.
  • Allt deltagande i Korpen Huddinge-Botkyrkas arrangemang och aktiviteter sker på egen risk. Du som medlem är dock olycksfallsförsäkrad hos Folksam. Läs mer.
  • Vid eventuellt inställd verksamhet kan hela eller delar av avgiften återbetalas om den inte ersätts av motsvarande verksamhet vid senare tillfälle.