Korpförening Huddinge-Botkyrka - Korpen

Bildad 1962-11-01
Föreningsnummer 41339-94
Postadress Rotemannavägen 10 14557 Norsborg
Öppettider  09:00-18:00
Kontorsdagar Måndag-Fredag
Telefon 08299622
E-post info@korpenhb.se
Hemsida https://www.korpen.se/korpenhuddingebotkyrka
Bankgiro 729-6171
Organisationsnummer 812800-1032