Förenkla livspusslet med föreningen!

Välkommen att delta på en träff med fokus på ett förenklat livspussel kopplat till resor till och från träningar!

Föreningen har fått stimulansbidrag från RF SISU Västerbotten för att jobba aktivt med hållbarhet och transporter till och från träningar. 

Vi vill hitta sätt, tillsammans med er medlemmar, för att kunna förenkla barn och ungdomars träningsnärvaro. Kanske är det att cykla tillsammans, eller skapa förutsättningar att nå varandra smidigare för samåkning. Kom och bidra till en förenklad vardag!

MB Borgen, onsdag 24 april, kl 17.30-19.00.

Vi bjuder på fika!

Lärgruppsledare Maria Söderberg och Åsa Bergvall