Kallelse till årsmötet 22 mars 2023, kl 18.00

Hej alla medlemmar!

Härmed utlyser vi årets årsmöte för Korpen Sundsvall. Alla medlemmar har rösträtt (1 röst) på årsmötet om det blir frågor med omröstning. Röstlängd upprättas på plats.

Datum och tid: onsdag 22 mars kl 18.00

Plats: Korpens kansli vid Nordichallen Sundsvall (Johannedalsvägen 121).

(mer info kommer i slutgiltig kallelse dagen före mötet till anmälda deltagare).

Anmälan:

OBS! Anmälan är obligatorisk. Vi bjuder på fika.

Anmäl er här senast onsdag 15 mars - klicka på mig!

Möteshandlingarna kommer mejlas ut till alla anmälda efter sista anmälningsdatum.

Förslag/idéer/frågor till årsmötet:

Har du något du vill vi skall lyfta på årsmötet, eller något annat du vill förmedla oss kan du göra detta senast onsdag 15 mars via detta formulär - klicka på mig!

Senaste nyheterna:
Alla aktiviteter i Korpen Sundsvall