Betalning och villkor

Anmälan om köp

Anmälan om köp är bindande. Detta innebär att du är anmäld och är skyldig att betala även om du inte deltar i den aktivitet som du har anmält ditt köp till.

Ångerrätt 

Ångerrätt gäller i 14 dagar från det att du gjort din anmälan om köp.

Personuppgifter

Du ansvarar för att de uppgifter du angivit vid anmälan är korrekta. Vårt medlemssystem uppfyller de krav som finns gällande GDPR. Vill du veta mer kan du kontakta oss.

Betalning

I din anmälan anger du själv hur du vill betala. Du kan välja att betala mot faktura eller swish.

Betalning mot faktura kostar 29 kr. Fakturan skickas den till den e-postadress som du angivit. Du ansvarar själv för att läsa dina mail och hålla koll på om fakturan hamnar i mappen skräppost. 30 dagar efter fakturan kommit dig tillhanda ska den vara betald, annars skickas en påminnelse per e-post till en kostnad av 100 kr. För varje påminnelse vi skickar ut tillkommer en kostnad på 100 kr.  Dröjsmålsränta debiteras efter förfallodag.

Information

Du förbinder dig att läsa och ta del utav den information som Korpen Vännäs skickar ut till dig gällande den verksamhet som ditt köp gäller. Du är också skyldig att se till att dina kontaktuppgifter är korrekta.

Nyhetsbrev och inbjudningar

När du anmäler dig till Korpen Vännäs verksamhet accepterar du även att du kan få nyhetsbrev och inbjudningar via epost.

Medlemsförsäkring

Via anmälan om köp blir du medlem i Korpförening Vännäs. Därmed är du också försäkrad till, på och från aktiviteten du är anmäld till.

Personlig anmälan

Du kan inte överlåta din plats till någon annan och du kan inte avanmäla dig.

Sjukdom

Vid längre sjukskrivning finns det möjlighet att pausa ditt träningskort. Tag kontakt med någon av våra instruktörer eller maila bokning.vannas@gmail.com

Närvaro

Du kan se och boka in dig på pass 14 dagar fram. Passen släpps 06.00. Det är viktigt att du avbokar dig om du inte kan komma på något pass som du bokat. Du kan avboka dig själv i bokningssystemet fram till 3 timmar före passets start. Efter det måste du höra av dig till instruktören om du får förhinder. Om du inte avbokar dig kommer ditt träningskort bli låst efter två missade gånger i 14 dagar.

Uppgradera aktivitet

I de fall du inom en (1) månad önskar uppgradera ditt köp från en enskild aktivitet till Guldkort är det möjligt. Du kontaktar då någon av våra instruktörer och betalar mellanskillnaden.

Ändringar i schemat och inställda pass

Vi reserverar oss för rätten att eventuella ändringar i schemat kan ske under terminens gång.

Prova på

Är du inte medlem sedan tidigare och vill prova på någon av våra aktiviteter tar du kontakt med respektive instruktör som då bokar in dig på en gratis ”prova på plats”.