Om oss

Korpen Vännäs

Korpens verksamhetsidé är att ge livskvalitet åt alla genom motion, rekreation och friskvård i gemenskap - ALLA platsar i Korpen! Korpen har ett allmänt ansvar för idrottens utveckling, ett särskilt ansvar för att utveckla och sprida den hälsoinriktade motionsidrotten. Korpen Vännäs bildades 1993 av ett tiotal eldsjälar med lättgympa och workout några gånger per vecka på schemat.

Under åren har vi vuxit och idag är vi ca 130 medlemmar och har ett större utbud per vecka än tidigare med bl a Zumba, Spinning, Body Pump, Multitrain, Bodybalance, Pickleball och Innebandy.

Ni hittar oss på Västra Järnvägsgatan 15 , Vännäs, ingång från baksidan.

Föreningens värdegrund

Glädje och gemenskap
Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och utvecklas.

Demokrati och delaktighet
Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund.

Allas rätt att vara med
Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar.

Drogpolicy
Allt bruk av narkotika och dopingmedel är oacceptabelt. Föreningen ställer sig bakom samhällets mål att minska alkoholkonsumtionen och framför allt senarelägga ungdomars alkoholdebut.

Jämställdhet
Kvinnor och män ges lika möjligheter att delta i föreningens verksamhet. Män och kvinnor har olika värderingar, kunskaper och erfarenheter som tillför föreningens utveckling. 


Föreningsnummer: 41439-94
Organisationsnummer: 894003-0300
Bangiro: 5604-5396


Vill du veta mer? 

Korpen Vännäs stadgar

Verksamhetsberättelse 2023

Protokoll årsmöte 2023