Bollek i Nordmaling

Här tränar vi vår motorik och rörelserikedom och provar olika bollsporter. Korpen har i huvudsak aktiviteter för medlemmar som är från 13 år och uppåt. Men vissa föreningar har även aktiviteter för barn under 13 år och i just de fallen är föreningen dubbelansluten till både Korpen och det SF som aktiviteten hör ihop med.