Korpen i siffror

Medlemmar

Korpen finns över hela Sverige och varje dag motionerar tusentals människor i någon av våra föreningar.

Personliga medlemmar i lokalföreningar i nationella organisationer 2021: 687 390 (2020: 708 680)

Personliga medlemmar i föreningar 2021: 138 595 (2020: 133 220)

Lokalföreningar i nationella organisationer: 2021: 1909 (2020: 1924)

Föreningar 2021: 275 (2020: 269)

Nationella Organisationer 2021: 15 (2020: 15)

Projektstöd ungdom

Under pandemiåret 2021 var det ingen rusning till Projektstöd Ungdom (tidigare Idrottslyftet), då föreningarna hade fullt upp med att överleva. Dessutom fanns ju andra stöd att söka kopplade till just pandemin. Men 17 projekt genomfördes ändå.

Antal beviljade projekt: 17

Snitt per projekt : 27 061 kr

Antal föreningar: 15

Utbetalda medel: 460 050 kr

Vanligaste aktiviteter har varit ”Utveckla träningsformer” och ”utbilda aktivitetsledare”

10 i topp LOK-stöd och utbildningstimmar 

Tabellerna nedan visar topp tio för LOK-stöd samt utbildningstimmar för 2021.

Hitta din aktivitet
eller dra igång något eget.