Korpföreningarnas stora engagemang

Hur blev 2021 för Korpens föreningar? Både socker och salt om frågan ställs till några av våra många föreningar. Här nedan får du en summarisk bild av hur föreningarna upplevt året, med bland annat vår stora undersökning som görs för att ta reda på hur nöjda föreningarna är att tillhöra Korpen.

Hitta din aktivitet
eller dra igång något eget.