Vår organisation

Ska man vara riktigt petig så heter vi Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet och har varit ett förbund inom Riksidrottsförbundet sedan 1976. Men alla som känner oss kallar oss Korpen. Lite som en kär, bra och trogen vän. En vän som alltid har funnits där i vått och torrt.

På sätt och viss kan man säga att Korpen alltid funnits. Eller åtminstone i 77 år, där de senaste åren inte varit riktigt som vanligt. Där vi utmanats att hitta nya lösningar, att ses och arbeta på nya sätt.

Det var 1945, som Stockholms stadsfullmäktiges ordförande Carl Albert Andersson tog initiativet att bilda Svenska Korporationsidrottsförbundet. Och då kanske du också förstår var ”smeknamnet” Korpen kommer från…

Medlemmar

Korpen finns över hela Sverige och varje dag motionerar tusentals människor i någon av våra över 270 föreningar.

Medlemmarna i Korpen, alla föreningar och nationella organisationer har möjlighet att skicka in förslag på förändringar, skriva motioner till förbundsmöten och på så sätt påverka organisationen. Något förbundsmöte hade vi inte under det i flera bemärkelser udda året 2021. Men väl en undersökning vi kallar NFI, NöjdFöreningsindex, där föreningarna berättar hur de tycker att det centrala arbetet skötts av förbundsstyrelse och förbundskansli. Och glädjande nog pekar alla pillar uppåt när det gäller nöjdheten bland föreningarnas förtroendevalda och anställda.

Tillsammans bygger vi Korpen!

Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen består av ordförande och tio ledamöter, fem kvinnor och fem män. Under den senaste mandatperioden har det saknats ungdomsrepresentanter, men det hoppas vi råda bot på bland annat genom Ungagerad, vår organisationsledarutbildning för unga. Förbundsstyrelsens uppdrag är att leda och utveckla verksamheten enligt det som står i stadgarna samt förbundsmötets beslut.

Under pandemiåret 2021 hade förbundsstyrelsen sju möten, varav två fysiska och fem Teamsmöten.

Korpens förbundskansli

Korpens förbundskansli finns för att främja rörelsens och medlemmarnas gemensamma intressen och för att förvalta Korpen Svenska Motionsidrottsförbundets idé. Att leda, driva på och samordna Korpens gemensamma utvecklingsarbete, i linje med de gemensamma beslut som fattas i demokratisk ordning, är ett av de viktigaste verksamhetsområdena.

Korpens förbundskansli finns även till för att stödja medlemsföreningar/organisationer runt om i landet och underlätta arbetet med att få medlemmarna att motionera och ha kul tillsammans. Under 2021 har många av samtalen och mejlen förstås handlat om verksamheten under pandemin, till exempel om Återstartsstöd.

Medeltalet för antalet anställda på Korpens förbundskansli för 2021 uppgår till 18 personer, varav åtta kvinnor och tio män.

Hitta din aktivitet
eller dra igång något eget.