Barngympa i Orsa

Barngymnastiken är varierande och lekfull och utgår från barnens individuella förutsättningar. Passen bygger på rörelseglädje och kunskap om barns motoriska utveckling. Syftet är att ge en allsidig träning och att stärka barnens motorik och koordination under leksamma former. Korpen har i huvudsak aktiviteter för medlemmar som är från 13 år och uppåt. Men vissa föreningar har även aktiviteter för barn under 13 år och i just de fallen är föreningen dubbelansluten till både Korpen och det Specialidrottsförbund (SF) som aktiviteten hör ihop med.
KURSER/TILLFÄLLEN:

Barngympa | Barn 2-4 år

Kyrkbyskolans gymnastiksal

Datum

31 okt 2021

Tid

12:15-13:00

Tränare: Sara Hillman, Rosella Wurst, Loviza Hansjons

Barngympa | Barn 4-6 år

Kyrkbyskolans gymnastiksal

Datum

31 okt 2021

Tid

13:30-14:30

Tränare: Rosella Wurst, Loviza Hansjons, Sara Hillman

Barngympa | Barn 2-4 år

Kyrkbyskolans gymnastiksal

Datum

7 nov 2021

Tid

12:15-13:00

Tränare: Sara Hillman, Rosella Wurst, Loviza Hansjons

Barngympa | Barn 4-6 år

Kyrkbyskolans gymnastiksal

Datum

7 nov 2021

Tid

13:30-14:30

Tränare: Rosella Wurst, Loviza Hansjons, Sara Hillman

Barnsim

Korpens populära barnsim leds av erfarna och pedagogiska instruktörer. Barnsim ger barnet motorisk balans och lärdom om hur kroppen fungerar. Vi leker vattenlekar, tränar vattenvana och badvett.
Läs mer