Åk skateboard i Västerås

Skateboard är en sport som funnits i Sverige i snart 50 år. Idag är den alltmer populär och många orter och städer bygger skateramper som blir till naturliga samlingsplatser. Det finns flera olika sätt att träna och åka skateboard: freestyle, downhill, rampåkning och slalom är några.

Parkour

Parkour handlar om att träna på att smidigt och kontrollerat forcera hinder som finns i omgivningen, utan att ta hjälp av hjälpmedel. Det innehåller även övningar som testar både fysisk och mental styrka hos den som utövar motionsidrotten.
Läs mer