Delta i NPF-idrott i Karlstad

NPF-idrott vänder sig till barn med NPF-svårigheter (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar). Vi erbjuder barnen möjlighet att testa på olika verksamhet så som bollidrotter, stationsövningar, koordinationsövningar och lättare regellekar. Konceptet utvecklas under terminens gång tillsammans med barnen och utifrån gruppens behov. Till varje grupp finns det flera ledare, tex. en idrottsledare med fokus på idrotten och gruppen och en pedagogisk ledare med fokus på individerna och som arbetar förebyggande för att skapa bra förutsättningar för barnen. Även antalet barn i gruppen anpassas efter barnens behov.

Pass/Tillfällen

NPF-idrott | NPF-curling

Datum

6 dec 2023

Tid

17:30-18:30

Idrottsaktiviteter för barn med NPF. 

Tränare: Kristin Danielsson

Kurser

NPF-idrott | NPF-curling 8-13 år

Datum

11 okt - 6 dec 2023

Tid

Onsdagar 17:30 - 18:30

Hösten 2023 kör vi curling  tillfällen, för barn med NPF-problematik. 

Ledare med förkunskaper om NPF håller i aktiviteten, från Karlstad curlingklubb. 

Kursen kostar 160 kr. 

Önskas bildstöd så maila till Kristin.danielsson@korpen.se så skickas det via mail senast dagen innan tillfället. 

Tränare: Kristin Danielsson

Barngympa

Barngymnastiken är varierande och lekfull och utgår från barnens individuella förutsättningar. Passen bygger på rörelseglädje och kunskap om barns motoriska utveckling. Syftet är att ge en allsidig träning och att stärka barnens motorik och koordination under leksamma former. Korpen har i huvudsak aktiviteter för medlemmar som är från 13 år och uppåt. Men vissa föreningar har även aktiviteter för barn under 13 år och i just de fallen är föreningen dubbelansluten till både Korpen och det Specialidrottsförbund (SF) som aktiviteten hör ihop med.
Läs mer