Kallelse årsmöte 2024

Välkommen till föreningens årsmöte

När: Söndag den 17 mars kl 15:00 (beräknad mötestid ca 1 timme).
Plats: Fysiskt på Subtopia i Alby. Adress: Rotemannavägen 10.

Du har även möjlighet att delta digitalt via Microsoft Teams.

Behöver jag anmäla mig till årsmötet?

Fysiskt: Det är inget krav att anmäla sig i förväg för att få delta fysiskt, MEN styrelsen välkomnar att du anmäler dig i förväg då platser i lokalen är begränsade samt för att kunna förbereda enklare mat till er som kommer.
För att säkra en sittplats samt få fika anmäl du dig senast 12 mars skicka ett mail till info@korpenhb.se.

Digitalt: Ingen föranmälan krävs. En möteslänk till Microsoft Teams skickas ut till alla medlemmar senast en vecka innan årsmötet via nyhetsbrev. Du kan även hitta länken under nyheter på vår hemsida.

Dokumentation: Alla samlade årsmöteshandlingar publiceras på hemsidan senast 7 dagar innan årsmötet.

Att skriva en motion

Du som medlem har alltid rätt att skriva en motion om du har en särskild fråga som du önskar behandlas och beslutas om på årsmötet. Vid bifallen (godkänd) motion får styrelsen till uppdrag att genomföra beslutet kommande år. Mall samt information om hur du skriver en motion hittar du på hemsidan.

Motionen ska inkomma styrelsen senast den 12 mars.