Vi välkomnar Adrienne till Korpen Johannesberg för 6 veckor av Kangoo Jumps.