Passbingo

Hur många pass klarar du?

Hämta en bricka i receptionen för att delta

Instruktören bockar av efter passet Lämna sedan in din bricka när du fått 4 i rad för att delta i utlottning av pris

Hela november månad