Årsmötet 28 mars 2022

Verksamhetsberättelse 2021

Revisionsberättelse KM 2021

Verksamhetsplanering KM 2022

Budget KM 2022

Dagordningen


Alla medlemmar är välkomna!

På årsmötet får du information om hur föreningens ekonomi ser ut och vilken verksamhet som genomförts under 2021, samt vilka strategiska beslut som planeras utifrån Fokus Korpen för 2022. På mötet beslutas även vilka som ska ingå i styrelsen.

Årsmötet 2022 var den 28 mars kl 18.00 på Korpen.

Motioner skulle vara inlämnade senast den 4 mars

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Besluten som medlemmarna tar här styr Korpens verksamhet för 2022.

Du som har betalt medlemsavgiften har rösträtt på mötet.

 

Så här skriver du en motion

Sammanfatta i rubriken vad motionen handlar om
Beskriv nuläget och problem alt behov
Beskriv ditt förslag på lösningen och dina argument. Komplettera gärna med ett kostnadsförslag om det är möjligt.
Avsluta med namn och personnummer och dagens datum.
Komplettera gärna med ett kostandsförslag om det är möjligt.