Personuppgiftshantering

Inom idrottsrörelsen behandlar vi en stor mängd personuppgifter. De används bland annat till att hålla ordning i medlemsregister, fördela ekonomiska stöd, arrangera tävlingar och seriespel.

Det finns särskilda regler för hur personuppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Den 25 maj 2018 ersätts personuppgiftslagen av den nya dataskyddsförordningen (GDPR), vilket gör att kraven förändras något.

 Med anledning av dessa förändringar har vi kompletterat medlemsvillkoren med en integritetspolicy. Den beskriver mer utförligt hur och varför vi sparar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har.

Vill du läsa mer om integritetspolicyn så hittar du den i sin helhet här: 

Korpens integritetsskyddspolicy