Historia

Korpen är ett riksförbund och är ett av Riksidrottsförbundets större idrottsförbund. Korpen som organisation har funnit sedan långt tillbaka. För över 100 år sedan bildades de första korpklubbarna och idag är det en folkrörelse med nästan 400 föreningar runt om i hela Sverige.

De första korpklubbarna bildades år 1912. Det var solskensolympiaden som blev en genombrott för idrotten på arbetsplatserna. Det var personalgrupper och yrkeskårer som började bilda sina egna korporationsföreningar, bland annat Stockholmspolisen IF, Brandkårens IK i Stockholm och Malmö Polismäns GoIF. De första grupperna som rörelsen spred sig bland var i de yrkesgrupper med fysiskt krävande arbeten, men strax därefter började rörelsen spridas till andra.

Det var framför allt efter andra världskriget som utvecklingen verkligen drog igång. År 1944 ombildades Stockholms Yrkeskorporationers Idrottssammanslutning till Stockholms Korporationsidrottsförbund och året därefter bildades Svenska Korporationsidrottsförbundet, vilket blev Korpen. Detta var på initiativ av bland annat ordföranden i Stockholms stadsfullmäktige, och han förklarade att människans behövde en frisk kropp och någonting att hoppas på.

Under 1940-talet arrangerade man ”folkidrottsveckor” runt om i Sverige, och då varvade man motionstävlingar med underhållning. I och med detta riktade sig inte bara Korpen till människor på arbetsplatserna utan också till allmänheten. Under 1950-talet genomförde man ett antal olika kampanjer. Ett exempel var ”Sverigeloppet”, som var en cykeltävling i etapper mellan Haparanda och Ystad. I samband med detta lopp arrangerade Korpen flera cykelarrangemang och ett av dessa var ”Kul på hjul”. Detta arrangemang innebar att man hade cykelturer med kontroller och tipsfrågor, och syftet med detta var att hela familjen skulle komma ut och ha en nyttig och rolig dag tillsammans. En annan kampanj som arrangerades var ”Spänst åt kvinnan” där syftet var att öka kvinnornas aktivitet inom motionsidrotten. Det ordnades både tävlingar och aktiviteter riktade till kvinnor, men också utbildning av kvinnliga ledare.

Under 1960-talet fokuserade Korpen på familjemotion. Man satsade också på motion för pensionärer, exempelvis genom att arrangera bowlingturneringar. Även arbetsplatserna fick mycket uppmärksamhet och kampanjen 4M lanserades. Fyra M stod för människan, maskinen, miljön och motion och var en kampanj som skulle motverka den nya folksjukdomen ryggbesvär. Dessutom skulle kampanjen bidra till att öka individernas kondition och arbetsförmåga, samt att skapa en god arbetsmiljö och därmed också öka trivseln och hälsan.

Under 1970-talet hade man en kampanj som hette ”Friskusjakten” och målet med denna var att man ville få fler ungdomar att delta i Korpens aktiviteter. Genom ”Aktiv semester” skulle de svenska semestrarna börja röra på sig även när de var på semester, bland annat genom motionsgymnastik på badstränderna. År 1976 blev Korpen medlem i Riksidrottsförbundet. 

Under 1980-talet slår motionsgympan igenom, och ”Prima Liv” utvecklades som ett koncept för det friskvårdsarbete som Korpen bedrev. Utöver motion spred man också information om vettiga frukostvanor. Vid riksstämman år 1989 bestämde man att förbundets namn skulle ändras till Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet.

Under 1990-talet ökade konkurrensen, men det är inget som skadat Korpen.

Efter millennieskiftet (år 2000) har organisationen fortsatt att utvecklas. Antalet medlemmar har ökat och även antal medlemsorganisationer har blivit fler. I föreningarna bedrivs nu många olika sorters idrotter och konditions- samt styrketräning. Föreningarna har egna styrelser och fattar beslut om sin egen verksamhet. Drygt 1 700 personer är ideella ledare inom Korpen, som till exempel fotbollsdomare eller gruppträningsinstruktörer. Inom vissa idrotter arrangeras också tävlingar och seriespel inom landet. Korpen har 50 000 personliga medlemmar i åldern 16–25 år (2014).

Korpen har 18 stycken specialdistriksförbund (SDF), som är utvecklande och stödjande organisationer till korpföreningarna i länen där de verkar. Till Korpen hör också 20 nationella organisationer knutna till verksamheter som exempelvis Vattenfall och Posten.

Under 2000- och även 2010-talet har Korpen tagit klivet mot ett modernt motionsidrottsförbund som kompletterar många av de 70-talet förbund som finns inom Riksidrottsförbundet. Korpen är idag på en ständig förändringsresa som är starkt sammanflätad med hela idrottens vision ”Svensk idrott – världens bästa”. Och i slutänden är det ju ändå så att människan behöver en frisk kropp och någonting att hoppas på.