Försäkring

Som medlem i Korpen Motala är du försäkrad när du utövar/deltar i våra aktiviteter. Det är viktigt att du är registrerad på aktiviteten för att försäkringen skall gälla!

Exempel:

  • Du som spelar fotboll m.m måste vara inskriven på laglistor och matchprotokoll.
  • Vid gruppträning skall du ha en giltigt träningskort/gruppträningsbiljett.
  • Vid gym skall du ha dragit kortet i läsaren till gymmen.

För mer information & skadeanmälan vänligen besök

Folksam

NYHET; Vård och Råd på Folksam!