Dopingpolicy

Tillsammans jobbar vi för 100% ren hårdträning

Du som medlem ska kunna känna dig trygg kring vårt arbete och förstå att vi tar avstånd från allt som rör doping.

Antidopingpolicy för Korpen Motala

Korpen Motala är en idrottsförening inom Riksidrottsförbundet. Vi är delaktiga i det antidopingarbete som pågår och stödjer de regler som RF beslutar. Vi deltar även i 100% hårdträning, ett samarbete mellan länsstyrelsen, polisen, Östergötlands Idrottsförbund och lokala gym.

 • Inom Korpen Motalas verksamhet är det nolltolerans mot användandet av dopingpreparat.
 • Korpen Motala följer RF:s antidopingpolicy.
 • Korpen Motala antidoping policy förbjuder villkorslöst användandet av dopingpreparat hos både medarbetare och medlemmar.
 • Korpen Motala arbetar förebyggande mot doping, se handlingsplan nedan.
 • Korpen Motala arbetar för en sund träning och kosthållning.

Handlingsplan

Personal, instruktörer, styrelse och funktionärer:

 • informeras om innebörden av antidopingpolicy.
 • genomför RF:s kunskapsprov (vaccinera föreningen).
 • genomgång av RF:s handledning ”Antidopingsnack”.

 • Vi utbildar och informerar funktionärer kontinuerligt genom projektet 100% ren hårdträning.
 • Vi informerar våra medlemmar om vår antidopingpolicy samt uppmanar dem att göra RF:s kunskapsprov.
 • På våra gymanläggningar finns särskilt uppsatta affischer om antidoping och vi informerar på hemsidan om policy och handlingsplan.
 • Vid försäljning av träningskort skall kunderna informeras om vår policy, vilken även finns i kortfattade version i träningsavtalet.
 • Vi genomför oannonserade dopingtester och vidtar åtgärder i enlighet med RF.
 • Vi polisanmäler vid misstanke om doping.

Alla kortinnehavare på våra anläggningar är skyldiga att, vid anmodan, låta sig testas. Den som nekar att låta sig testas kommer omgående att stängas av från fortsatt träning hos Korpen Motala.

Filmer, artiklar

Antidoping hemsida

Definition av kosttillskott

Prodis prevention av doping i Sverige

Dopingjouren