Uppmärksamhetsveckan

Vecka 41 uppmärksammar vi "100% Ren Hårdträning" som syftar till att minska användningen av dopningspreparat.

Vi står helt bakom 100% ren hård träning.

Läs mer på www.renhardtraning.com