Barngympa i Oviken

Barngymnastiken är varierande och lekfull och utgår från barnens individuella förutsättningar. Passen bygger på rörelseglädje och kunskap om barns motoriska utveckling. Syftet är att ge en allsidig träning och att stärka barnens motorik och koordination under leksamma former. Korpen har i huvudsak aktiviteter för medlemmar som är från 13 år och uppåt. Men vissa föreningar har även aktiviteter för barn under 13 år och i just de fallen är föreningen dubbelansluten till både Korpen och det Specialidrottsförbund (SF) som aktiviteten hör ihop med.
KURSER/TILLFÄLLEN:

Barngympa | 1-5 år

Idrottshallen, Mötesplats Oviken

Datum

1 nov 2020

Tid

10:00-11:00

Tränare: Therese Gripenfjäll, Emma Johansson

Barngympa | 1-5 år

Idrottshallen, Mötesplats Oviken

Datum

8 nov 2020

Tid

10:00-11:00

Tränare: Therese Gripenfjäll, Emma Johansson

Barngympa | 1-5 år

Idrottshallen, Mötesplats Oviken

Datum

15 nov 2020

Tid

10:00-11:00

Tränare: Therese Gripenfjäll, Emma Johansson

Barngympa | 1-5 år

Idrottshallen, Mötesplats Oviken

Datum

22 nov 2020

Tid

10:00-11:00

Tränare: Therese Gripenfjäll, Emma Johansson

Barngympa | 1-5 år

Idrottshallen, Mötesplats Oviken

Datum

29 nov 2020

Tid

10:00-11:00

Tränare: Therese Gripenfjäll, Emma Johansson

Barngympa | 1-5 år

Idrottshallen, Mötesplats Oviken

Datum

6 dec 2020

Tid

10:00-11:00

Tränare: Therese Gripenfjäll, Emma Johansson

Barngympa | 1-5 år

Idrottshallen, Mötesplats Oviken

Datum

13 dec 2020

Tid

10:00-11:00

Tränare: Therese Gripenfjäll, Emma Johansson