Träna klättring i Tingsryd

Klättring är en sport som kan bedrivas såväl inomhus som utomhus. Klättring kan indelas efter hur utrustningen används och kan se olika ut beroende på vem som utövar den. Klättring brukar vanligen uppdelas i sportklättring, bouldering, traditionell klättring och alpin klättring. Mer specifikt kan klättringen indelas efter det underlag man klättrar på, storleken på det man klättrar på och hur utrustningen används.
KURSER/TILLFÄLLEN:

Klättring | mixgrupp

Datum

4 dec 2022

Tid

10:00-11:00

Tränare: Anette Lennartsson

Klättring | Vuxen

Bollhallen Tingsryd

Datum

6 dec 2022

Tid

20:15-21:15

Tränare: Anette Lennartsson, Anna Hellborg

Klättring | Barn

Bollhallen Tingsryd

Datum

7 dec 2022

Tid

17:00-18:00

Tränare: Anette Lennartsson, Anna Hellborg

Klättring | Ungdom

Bollhallen Tingsryd

Datum

7 dec 2022

Tid

20:00-21:00

Tränare: Anette Lennartsson, Anna Hellborg

Klättring | Mixgrupp

Datum

18 dec 2022

Tid

10:00-11:00

Anette  0709 200 139


Tränare: Anette Lennartsson