Delta i NPF-idrott med Korpen

NPF-idrott vänder sig till barn med NPF-svårigheter (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar). Vi erbjuder barnen möjlighet att testa på olika verksamhet så som bollidrotter, stationsövningar, koordinationsövningar och lättare regellekar. Konceptet utvecklas under terminens gång tillsammans med barnen och utifrån gruppens behov. Till varje grupp finns det flera ledare, tex. en idrottsledare med fokus på idrotten och gruppen och en pedagogisk ledare med fokus på individerna och som arbetar förebyggande för att skapa bra förutsättningar för barnen. Även antalet barn i gruppen anpassas efter barnens behov.
ORTER MED NPF-IDROTT:
Finns inte NPF-idrott på din ort?

I våra föreningar har vi många aktiviteter. Om den aktivitet du är intresserad av inte finns i din korpförening så kanske den finns i en annan förening i samma stad? Om den inte gör det kan du själv starta en egen aktivitet i en befintlig korpförening. Hör i så fall av dig till din förening.