Barnyoga i Heby

Yoga är ett grundläggande begrepp inom indisk filosofi, psykologi och religion. I västvärlden har yogan utvecklats för att med olika övningar minska stressen, hålla kroppen smidig, öka välbefinnandet och förbättra hälsan. I barnyoga anpassar instruktören övningarna till barnens ålder och mognad.