Simma babysim i Södertälje

Babysim är för barn yngre än 2 år som badar tillsammans med vuxen (förälder) under ledning av en instruktör. Babysim stimulerar barnet att under leksamma former träna motorik samt utveckla sin vattenvana och vattensäkerhet. Ett av målen är att barnet självständigt ska ta sig i vattnet och under vattenytan, upp till ytan, återvända tillbaka till bassängkanten, gripa tag i och hålla sig kvar vid bassängkanten. För babysim ska vattnets temperatur vara minst +32 grader C. Korpen har normalt sett aktiviteter för medlemmar som är från 13 år och uppåt. Men vi har även aktiviteter för barn under 13 år och då tillsammans med ett annat specialidrottsförbund (SF). I just de fallen är föreningen dubbelansluten till både Korpen och det SF som aktiviteten hör ihop med.
KURSER/TILLFÄLLEN:

Babysim

Datum

27 okt 2020

Tid

17:00-17:30

Babysim för nybörjare.

För att boka en plats, maila till

info@korpensodertalje.se

Tränare: Katarina Karlqvist

Babysim

Datum

27 okt 2020

Tid

17:30-18:00

Babysim för nybörjare.

För att boka en plats, maila till

info@korpensodertalje.se

Tränare: Katarina Karlqvist

Babysim

Datum

28 okt 2020

Tid

10:00-10:30

Babysim för nybörjare.

För att boka en plats, maila till

info@korpensodertalje.se

Tränare: Annelie Dahlgren

Babysim

Datum

28 okt 2020

Tid

10:30-11:00

Babysim för nybörjare.

För att boka en plats, maila till

info@korpensodertalje.se

Tränare: Annelie Dahlgren

Babysim

Datum

28 okt 2020

Tid

11:00-11:30

Babysim för nybörjare.

För att boka en plats, maila till

info@korpensodertalje.se

Tränare: Annelie Dahlgren

Babysim

Datum

3 nov 2020

Tid

17:00-17:30

Babysim för nybörjare.

För att boka en plats, maila till

info@korpensodertalje.se

Tränare: Katarina Karlqvist

Babysim

Datum

3 nov 2020

Tid

17:30-18:00

Babysim för nybörjare.

För att boka en plats, maila till

info@korpensodertalje.se

Tränare: Katarina Karlqvist

Babysim

Datum

4 nov 2020

Tid

10:00-10:30

Babysim för nybörjare.

För att boka en plats, maila till

info@korpensodertalje.se

Tränare: Annelie Dahlgren

Babysim

Datum

4 nov 2020

Tid

10:30-11:00

Babysim för nybörjare.

För att boka en plats, maila till

info@korpensodertalje.se

Tränare: Annelie Dahlgren

Babysim

Datum

4 nov 2020

Tid

11:00-11:30

Babysim för nybörjare.

För att boka en plats, maila till

info@korpensodertalje.se

Tränare: Annelie Dahlgren