Utöva parkour i Stockholm

Parkour handlar om att träna på att smidigt och kontrollerat forcera hinder som finns i omgivningen, utan att ta hjälp av hjälpmedel. Det innehåller även övningar som testar både fysisk och mental styrka hos den som utövar motionsidrotten.
KURSER/TILLFÄLLEN:

Parkour | Parkour, 6-8 år

Vaxmoraskolan

Datum

26 jan - 17 maj 2020

Tid

Söndagar 09:00 - 10:00

Adress: Diskusvägen 6

Parkour går ut på att med enbart kroppen som redskap och på ett så snabbt och effektivt sätt som möjligt, förflytta sig från en punkt till en annan och ta sig förbi alla hinder i ens väg.

Tränare: Johannes Lindemark

Parkour | Parkour, 9-11 år, nybörjare/medel

Vaxmoraskolan

Datum

26 jan - 17 maj 2020

Tid

Söndagar 10:05 - 11:05

Adress: Diskusvägen 6

Parkour går ut på att med enbart kroppen som redskap och på ett så snabbt och effektivt sätt som möjligt, förflytta sig från en punkt till en annan och ta sig förbi alla hinder i ens väg.

Tränare: Johannes Lindemark

Parkour | Parkour, 9-15 år, avancerad

Vaxmoraskolan

Datum

26 jan - 17 maj 2020

Tid

Söndagar 11:10 - 12:10

Adress: Diskusvägen 6

Parkour går ut på att med enbart kroppen som redskap och på ett så snabbt och effektivt sätt som möjligt, förflytta sig från en punkt till en annan och ta sig förbi alla hinder i ens väg.

Tränare: Johannes Lindemark