Bilda en företagsidrottsförening eller anslut er personalförening

Hur går det till?

En ideell förening är bildad när den har en styrelse med minst tre personer och har skrivna och antagna stadgar där ändamålet och namnet på föreningen framgår. En förening som har i sitt ändamål att den ska bedriva motions- eller idrottsverksamhet, har ett idrottsnamn, är demokratiskt uppbyggd och öppen för alla på arbetsplatsen, kan bli medlem i Korpen. 

Om ni redan har befintlig personalförening kan ni ansluta den till Korpen för att på så sätt ta del av alla våra förmåner och erbjudanden. 

Här ansöker ni om medlemskap i Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet.

 

Under många år har Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet stått bakom företagsidrott i mängder av former. Det är ett av de viktigaste uppdragen vi har från Riksidrottsförbundet.
Det innebär att vi idag hjälper företagsidrottsföreningar och personalföreningar att driva egen idrottslig verksamhet. På så sätt stöttar och stimulerar vi motionsidrotten på företag och inom organisationer.
Genom vårt unika nätverk får ni tillgång till mängder av motionsmöjligheter, aktiva verktyg och inte minst kan ni delta i EM i företagsidrott.

Skapa laganda på din arbetsplats som bidrar till social gemenskap och bättre hälsa genom att bli en del av Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet.

Vid frågor kontakta:

Benjamin Potros
benjamin.potros@korpen.se
08-699 64 04

Hitta din aktivitet
eller dra igång något eget.