Bilda en nationell organisation

Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet samlar även förbund och större organisationer som bedriver egen idrottsverksamhet. De kallas för Nationella Organisationer och är medlemmar i Korpen. Tillsammans har dessa organisationer massor med medlemsföreningar spridda över hela landet.

Många Nationella Organisationer har en bred verksamhet, ibland bara inriktad på idrott- och motionsverksamhet, men ibland också med andra fritidsaktiviteter som erbjuds de anställda. Som medlemmar i Korpen är de del av ett nätverk med andra företagsföreningar och förbund där de kan utbyta erfarenheter.

Har din arbetsplats eller organisation ett förbund som ni vill ansluta till Korpen? Kontakta oss så får ni veta mer! 

Nationella organisationer 

Caravan Club
Caravan Club är en ideell förening för alla som gillar campinglivet. Klubben bildades 1958 och har idag nära 30 000 medlemsfamiljer. Basen för verksamheten är ett aktivt fritids- och friluftsliv med många aktiviteter, en omfattande träffverksamhet, utbildning m.m.


Clas Ohlson Idrottsförening
Clas Ohlson är en ideell förening för Clas Ohlsons anställda över hela landet. Riksföreningen har ca 500 medlemmar och föreningen anordnar olika aktiviteter för anställda på Clas Ohlsson.


Ericsson-företagens Idrottsförbund
Förbundet består av föreningar i hela landet som ger Ericssonanställda en möjlighet till aktiviteter inom sport/idrott, friluftsliv och annan liknande verksamhet.


Järnvägarnas Fritidsförbund
JFF har funnits sedan 1942 och har ca 4000 medlemmar i ett 50 tal föreningar runtom i Sverige. De verkar i en rad olika verksamheter inom idrott, motion, hobby och kultur. Engagerade och kunniga ledare ger en hög kvalitet på våra verksamheter. Gemenskapen får vi på köpet!


Kommunanställdas Fritidsförbund
Kommunanställdas Fritidsförbund (KAF) är en ideell organisation för korp- och fritidsföreningar i kommuner och kommunägda bolag och bildades 1989. Förbundets målsättning och uppgifter är att främja verksamhet och utveckling av såväl friskvårds- som kulturaktiviteter för anställda inom kommuner och kommunägda bolag samt skapa förutsättningar för och samordna riksmästerskapstävlingar.

Pensionärernas Riksorganisation
PRO är Sveriges största pensionärsorganisation. En intresseorganisation och mötesplats för ca 400 000 medlemmar. PRO har över 1300 lokala föreningar som varje vecka arrangerar olika aktiviteter. PRO ser till att livet som pensionär blir roligare och mer utvecklande.


Postens Idrottsförbund
Det finns alltid något på gång för dig i PostNord. Följ med på våra events, haka på fritids-föreningarnas aktiviteter eller arrangera något kul för kollegorna på din arbetsplats. Kom som du är så har vi roligt tillsammans.

Region Stockholms Idrotts- och Friskvårdsförbund
Är till för anställda i Region Stockholm och har ett 25-tal föreningar med 2 000 medlemmar i Stockholms län. Region Stockholms Idrotts- och Friskvårdsförbund jobbar för att främja idrotts-, motions- och hälsofrämjande samt kulturell verksamhet för de anställda i Region Stockholm. Detta görs genom att stötta föreningarna i förbundet och att skapa samarbeten med arbetsgivaren. Förbundet vill också samarbeta med andra idrotts- motions-, hälsofrämjande och kulturella organisationer, regioner och kommuner.

Riksförbundet Hälsofrämjandet 
Hälsofrämjandet bidrar till att lyfta fram hälsofrågorna i samhället genom att öka förståelsen för hur hälsa kan uppnås och bibehållas. De arbetar med att inspirera, påverka och skapa opinion. De erbjuder olika evenemang, föredrag och workshops där deras medlemmar deltar till rabatterade priser. Aktivitet och rörelse är en viktig del i deras arbete och de säger ”man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre”.

Svenska Kommunalpensionärers Förbund
SKPF Pensionärerna är en pensionärsorganisation med över 170 000 medlemmar. Förbundet är öppet för alla som har någon form av pension eller är maka/make/samboende/registrerad partner med medlem.


Svenska Kriminalvårdsanställdas Idrottsförbund
Kriminalvården är en statlig myndighet med ansvar för häkten, fängelser och frivård. Myndighetens övergripande uppgift är att tillsammans med polis, åklagare och domstolar minska brottsligheten och öka människors trygghet. Idrottsförbundet bedriver verksamhet för sina anställde och anordnar och deltar i såväl nationella som internationella tävlingar och event.

 

Telia Idrotts- och Fritidsförbund
Telia Idrott och Fritid bildades 1946 och erbjuder idag medarbetare i TSS (TeliaSonera i Sverige) och helägda dotterbolag, friskvård på fritiden i form av motion, breddidrott och kulturaktiviteter. Syftet är att aktivera medlemmarna fysiskt samt skapa en social gemenskap mellan medarbetare i företagets olika delar för att därmed öka trivseln på arbetsplatsen. Telia har deltagit vid Korpens företags-EM vid ett flertal tillfällen och har kammat hem guldmedaljer till Telia och Sverige.

Trafikverkets Fritidsförbund
Trafikverkets fritidsförbunds erbjuder stimulerande verksamhet för Trafikverks anställda med familjer. Verksamheten ska stimulera till regelbunden fysisk aktivitet på motionsnivå och erbjuda upplevelser av spänning, välbefinnande och gemenskap. Viss verksamhet bedrivas i mästerskapsform. Verksamheten bidrar till ökad trivsel på arbetsplatserna genom olika arrangemang.

Vattenfalls Idrotts- och Fritidsförbund
Är en sammanslutning av föreningar för anställda inom Vattenfallskoncernen. VIF består av 20 lokala föreningar, vilket innefattar nästan 6 000 medlemmar. VM-tävlingar (Vattenfallsmästerskap) anordnas såväl inomhus som utomhus och arrangeras av olika föreningar runt om i landet där även Korpen varit med som medarrangör vid ett flertal tillfällen. VIF skickar dessutom alltid en stor trupp till sommar-EM i företagsidrott där de sportar och har kul tillsammans och naturligtvis bärgar medaljer till Sverige.

 

Frågor?

Anna Sundström
anna.sundstrom@korpen.se
08- 699 64 15

Hitta din aktivitet
eller dra igång något eget.