Stärka och skydda barn och unga

Sista åren har det talats mycket om psykisk ohälsa. Ensamheten många känt under pandemin. Ungdomarna med oro, ont i magen och ont i huvudet och helt ur rutiner med karantän och hemundervisning. Nu äntligen är många idrottsföreningar igång med sin verksamhet men med detta kommer också ett stort ledaransvar. Vår ordförande Johan tog i förra numret upp den viktiga ledarrollen, den där ledaren som tar stort ansvar för varje individ i gruppen, bryr sig, respekterar dem och ger varje individ den viktiga känslan av att bli sedd.

Alla idrottsföreningar erbjuds varje termin en mängd utbildningar inom olika områden, så som ledarskap, antidoping, tejpning etc utav RF SISU. I höstas handlade en utbildning om just psykisk hälsa och ledare som lyssnar. I korta drag innebär psykisk hälsa att man har en meningsfull vardag, trivs med livet, känner lycka och har nära vänner. Det finns ett antal punkter som skyddar och stärker oss som individer, vilket resulterar i att vi klarar av att hantera livets utmaningar bättre, så som god självkänsla, känslan av att kunna påverka sin situation, bli sedd och lyssnad på och ha en god arbetsmiljö. Likadant finns vissa riskfaktorer så som ekonomisk otrygghet, konflikter i hemmet och känslan av utanförskap, som gör det svårare att hantera motgångar.

Oavsett om man är ledare, anhörig, granne eller bara den som ofta finns nära i annat sammanhang; våga fråga, våga lyssna! Att finnas där och stödja, ge bekräftelse och visa omsorg kan göra stor skillnad i en persons liv. Jag minns många av mina fotbollstränare genom åren, som gett så mycket mer än vad jag då förstod. Som såg, lyssnade, pushade, bekräftade, som fanns där flera dagar i veckan året om. Snacka om skyddsfaktorer!

https://www.folkhalsomyndigheten.se/ledaresomlyssnar/ finns massor av länkar, tips, råd och allmän kunskap för dig som vuxen att ta del och hjälp så att du kan upptäcka om barn och unga mår dåligt. Hur du kan fråga, lyssna och hitta rätt stöd när det behövs. Det finns flera olika instanser och insatser i samhället som vi kan lämna vidare till. Det viktiga är att våga se, lyssna, ta emot och sedan hjälpa vidare. För varje individs skull.

De flesta idrottsföreningar har ett tungt arbete framför sig; att få tillbaka medlemmarna in i verksamheten igen. Här har vi alla ett ansvar. Hjälp föreningar i din närhet. Skapa ett medlemskap, antingen för dig själv, en familjemedlem eller gå in som stödmedlem. Både för din hälsa och andras! Så att föreningar vågar satsa på nya aktiviteter så att fler får känna gemenskap och rörelseglädje och bygga skyddsfaktorerna som är såå viktiga!

Må gott i vårsolen!

//Kristin Danielsson, föreningsutvecklare, Korpen Karlstad