Prova på Gammaldans

NORDSTADSSVÄNGEN 2024

LÖRDAGEN DEN 24 FEBRUARI
Välkommen till årets stora gammaldans/gillesdans-evenemang.

Föreningar se inbjudan 1.

Intresserade och nybörjare, se inbjudan 2.

Plats: Nordstadstorget i Göteborg

Inbjudan 1.

Kl.10:00-12:45 dans för anmälda föreningar/par
Kl. 10.00 Sekretariatet öppnar för registrering för redan anmälda.                             Kl. 10.30 Dansuppvisning. Här finns möjlighet för föreningar att visa upp en ny
eller nygammal dans innan start sker. Anmälan till pa.skold@gmail.com

Kl. 11.00 Vår konferencier P-A Sköld från Danssköldarna hälsar välkomna och
dansarna tar plats på dansgolvet till tonerna av en gånglåt.

Följande danser ingår i Nordstadssvängen 2024:
SVINGEN, BEERPOLKA, HAMBO, OH SUSANNA, SCHOTTIS,
TÖLÖSTEPPEN, SCHOTTISBUGG FRÅN ESLÖV, ISABELLA,
VALS/ KALLE P:S VALS, SNOA/ CARINAS SNOA, BILLY BAYOU,
PARISERPOLKA till tonerna av TRIPPIX ORKESTER.
Det går med fördel att dansa andra varianter men då måste varianten
följa den bestämda dansens riktning i ringen. Kostnad: 250 kr per par.

Anmälan via mail till info@korpengoteborg.se  senast 31 januari 2024 och ange:
deltagarnamn, dansförening och mailadress till kontaktperson. Märk mailet med
Nordstadssvängen, faktura skickas ut därefter.

Inbjudan 2.

Kl.10:30-12 se uppvisning av Gammaldans i Nordstan.

ca: Kl.12:00- 12:45 Här kan du/allmänheten prova på att dansa gratis med instruktörer, Ingen anmälan till denna aktivitet.

Kl. 12.00 Prova på gammaldans med Jessica Andersson från JAdans. Vi hoppas på
alla deltagarnas hjälp för att få upp allmänheten på dansbanan. Vi provar
på några enkla gammaldanser och hoppas på fin respons!
Efter prova på-dansen spelar Trippix upp till socialdans, där alla är välkomna.
Då varvar vi gammaldans, gillesdans, bugg och foxtrot.

ORKESTER: TRIPPIX

 

Senaste nyheterna: