DELA ARTIKEL:

STUDIO KORPEN | Motionslandslaget |

Jan-Olov har drömjobbet på Trafikverket

Jan-Olov Kull har ägnat 30 år av sitt liv som statligt anställd. Han började som vägingenjör på Vägverket, det som idag heter Trafikverket. Men för nästan 15 år sedan dök drömjobbet upp: arbetsmiljöspecialist på Trafikverket.

– Jag har alltid varit aktiv inom idrott och brinner för att skapa aktiviteter som bidrar till god hälsa, säger Jan-Olov. När jag erbjöds jobbet behövde jag ingen betänketid. Det här är ju ett drömjobb som går ut på att hitta aktiviteter som ger positiva effekter på jobbet.

Idag är det angeläget för en arbetsgivare att kunna erbjuda aktiviteter som ökar sammanhållning och en bra företagskultur.

I rollen som arbetsmiljöspecialist jobbar Jan-Olov med Trafikverkets Fritidsförbund, som är en av Korpens så kallade Nationella Organisationer. 

Arbetsgivarens välvilliga inställning till att skapa aktiviteter innebär en mängd tillfällen för de anställda att motionera året om. För att öka tillgängligheten och bidra till sammanhållning blandas familjeaktiviteter, kultur, hobbyverksamhet och rena motionsinsatser.

– Idag är det angeläget för en arbetsgivare att kunna erbjuda aktiviteter som ökar sammanhållning och en bra företagskultur, förklarar Jan-Olov. Det ökar attraktiviteten hos en arbetsgivare när den här typen av förmåner finns.

Trafikverkets Fritidsförbund har idag 23 fritidsföreningar från norr till söder. Vissa aktiviteter arrangeras centralt, bland annat finns det möjlighet att vara med i Korpens digitala motionspass.

Läs mer om vad det innebär att starta en idrottsförening på er arbetsplats och ansluta den till Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet.

Hitta din aktivitet
eller dra igång något eget.