Vi har nu haft årsmöte och är 4 styrelsemedlemmar vid inledningen av 2024. Såklart vill vi vara fler och kommer arbeta strategiskt med detta under året. 

Vi har klubbat igenom det vi har arbetat fram kring föreningens verksamhetsidé, värdegrund och vision. Dessa tre V kan du läsa om under avsnittet Om oss här på hemsidan. 

Vi har också beslutat om att söka inträde i Parasporten för att bättre kunna stödja våra NPF-ledare och även skapa fler aktiviteter för barn med funktionsvariationer om vi har möjlighet.  

Vi ser gärna att fler tillkommer i styrelsen som vi nämnde ovan. Vill du som aktiv medlemmar skapa nytt, engagera dig i det som du brinner för eller lära dig mer om styrelsearbete? Välkommen på ett möte för att se hur vi arbetar. Maila till karlstad@korpen.se om du är nyfiken och vill veta mer eller anmäla att du kommer nästa möte.

Nu satsar vi på ett nytt utvecklande föreningsår tillsammans med alla våra medlemmar.  

/Styrelse med personal, Korpen Karlstad