Årsmöte 2022

Korpen Stockholm Motionsidrottsförening bjuder in alla medlemmar till årsmöte. På årsmötet har du som medlem möjlighet att vara med och påverka föreningens framtid. Årsmötet kommer hållas 31 mars med start kl 18.00.

Allt om årsmötet och anmälan hittar du genom att trycka knappen nedan.


Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls normalt före utgången av mars månad. Kallelse till årsmötet skall, senast trettio dagar före mötet, publiceras på föreningens hemsida. Alla som är medlemmar i Korpen Stockholm Motionsidrottsförening har rätt att medverka på årsmötet.

Senaste nyheterna: