Årsmöte 2022

Korpen Stockholm Motionsidrottsförening bjuder in alla medlemmar till årsmöte. På årsmötet har du som medlem möjlighet att vara med och påverka föreningens framtid. Årsmötet kommer hållas 31 mars med start kl 18.00.

Nu är alla årsmöteshandlingar publicerade och kan laddas ner. Anmälningstiden har passerat men om du vill efteranmäla dig kan du maila till info@korpenstockholm.se

Allt om årsmötet och årsmöteshandlingarna hittar du genom att trycka knappen nedan.


Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls normalt före utgången av mars månad. Kallelse till årsmötet skall, senast trettio dagar före mötet, publiceras på föreningens hemsida. Alla som är medlemmar i Korpen Stockholm Motionsidrottsförening har rätt att medverka på årsmötet.

Senaste nyheterna: